Prize Code Other Code Combinations
$1.00 ONE OEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00 TWO TOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00 THR TRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00 FOR FRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00 FIV FVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00 SIX SXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00 SVN SNV, VSN, VNS, NSV, NVS
$8.00 EGT ETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00 NYN YNN, NNY
$9.00 NIN INN, NNI
$10.00 TEN TNE, ETN, ENT, NTE, NET
$11.00 ELV EVL, LEV, LVE, VEL, VLE
$12.00 TLV TVL, LTV, LVT, VTL, VLT
$13.00 TTN NTT, TNT
$14.00 FON FNO, OFN, ONF, NFO, NOF
$15.00 FTN FNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$16.00 SXT STX, XST, XTS, TSX, TXS
$17.00 SVT STV, VST, VTS, TSV, TVS
$18.00 EGN ENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$19.00 NIN INN, NNI
$20.00 TWY TYW, WTY, WYT, YTW, YWT
$21.00 TON TNO, OTN, ONT, NTO, NOT
$22.00 TTW WTT, TWT
$24.00 TFR TRF, FTR, FRT, RTF, RFT
$25.00 TWF TFW, WTF, WFT, FTW, FWT
$26.00 TOS TSO, OTS, OST, STO, SOT
$27.00 TTS STT, TST
$28.00 YGH YHG, GYH, GHY, HYG, HGY
$30.00 TRY TYR, RTY, RYT, YTR, YRT
$32.00 THT HTT, TTH
$35.00 TTV VTT, TVT
$36.00 TTX XTT, TXT
$38.00 TTG GTT, TGT
$39.00 TWN TNW, WTN, WNT, NTW, NWT
$40.00 FRY FYR, RFY, RYF, YFR, YRF
$42.00 FRW FWR, RFW, RWF, WFR, WRF
$44.00 FRF RFF, FFR
$45.00 FRV FVR, RFV, RVF, VFR, VRF
$47.00 RTS RST, TRS, TSR, SRT, STR
$49.00 FNI FIN, NFI, NIF, IFN, INF
$50.00 FTY FYT, TFY, TYF, YFT, YTF
$51.00 FTE FET, TFE, TEF, EFT, ETF
$54.00 FTF FFT, TFF
$57.00 FSE FES, SFE, SEF, EFS, ESF
$60.00 SXY SYX, XSY, XYS, YSX, YXS
$63.00 STE SET, TSE, TES, EST, ETS
$64.00 SXF SFX, XSF, XFS, FSX, FXS
$70.00 SVY SYV, VSY, VYS, YSV, YVS
$72.00 SVO SOV, VSO, VOS, OSV, OVS
$75.00 SFN SNF, FSN, FNS, NSF, NFS
$76.00 SFS FSS, SSF
$77.00 SSE SES, ESS
$80.00 ETY ETY, EYT, TEY, TYE, YET, YTE
$81.00 EYO EOY, YEO, YOE, OEY, OYE
$85.00 EGF EFG, GEF, GFE, FEG, FGE
$88.00 EGE EEG, GEE
$90.00 NTY NYT, TNY, TYN, YNT, YTN
$99.00 NTN NNT, TNN
$100.00 HUN HNU, UHN, UNH, NHU, NUH
$107.00 HSE HES, SHE, SEH, EHS, ESH
$108.00 OEG OGE, EOG, EGO, GOE, GEO
$110.00 OHE OEH, HOE, HEO, EOH, EHO
$115.00 OHV OVH, HOV, HVO, VOH, VHO
$120.00 OHW OWH, HOW, HWO, WOH, WHO
$125.00 HWF HFW, WHF, WFH, FHW, FWH
$135.00 HTV HVT, THV, TVH, VHT, VTH
$145.00 ORV OVR, ROV, RVO, VOR, VRO
$150.00 HFT HTF, FHT, FTH, THF, TFH
$155.00 HFV HVF, FHV, FVH, VHF, VFH
$160.00 HST HTS, SHT, STH, THS, TSH
$162.00 HSW HWS, SHW, SWH, WHS, WSH
$180.00 HET HTE, EHT, ETH, THE, TEH
$200.00 THN TNH, HTN, HNT, NTH, NHT
$210.00 TWE TEW, WTE, WET, ETW, EWT
$225.00 TWQ TQW, WTQ, WQT, QTW, QWT
$240.00 TWR TRW, WTR, WRT, RTW, RWT
$250.00 TFT FTT, TTF
$257.00 TFS TSF, FTS, FST, STF, SFT
$260.00 WSX WXS, SWX, SXW, XWS, XSW
$270.00 TSY TYS, STY, SYT, YTS, YST
$280.00 WEO WOE, EWO, EOW, OWE, OEW
$300.00 HER HRE, EHR, ERH, RHE, REH
$350.00 REF RFE, ERF, EFR, FRE, FER
$400.00 FRN FNR, RFN, RNF, NFR, NRF
$450.00 FFY FYF, YFF
$500.00 FHN FNH, HFN, HNF, NFH, NHF
$507.00 FHS FSH, HFS, HSF, SFH, SHF
$540.00 FHF FFH, HFF
$550.00 FVY FYV, VFY, VYF, YFV, YVF
$555.00 FFF N/A
$590.00 FNY FYN, NFY, NYF, YFN, YNF
$600.00 SHN SNH, HSN, HNS, NSH, NHS
$700.00 SVH SHV, VSH, VHS, HSV, HVS
$725.00 SWF SFW, WSF, WFS, FSW, FWS
$750.00 SFT STF, FST, FTS, TSF, TFS
$770.00 SSY SYS, YSS
$777.00 SSN SNS, NSS
$800.00 EHN ENH, HEN, HNE, NEH, NHE
$888.00 ETT ETT, TET
$900.00 NHN HNN, NNH
$999.00 NNN N/A
$1,000.00 THO TOH, HTO, HOT, OTH, OHT
$1,007.00 MSE MES, SME, SEM, EMS, ESM
$1,021.00 HOS HSO, OHS, OSH, SHO, SOH
$1,040.00 IRS ISR, RIS, RSI, SIR, SRI
$1,200.00 TWV TVW, WTV, WVT, VTW, VWT
$1,300.00 TTT N/A
$1,500.00 FHK FKH, HFK, HKF, KFH, KHF
$1,776.00 USA UAS, SUA, SAU, AUS, ASU
$1,777.00 FOG FGO, OFG, OGF, GFO, GOF
$1,800.00 EGH EHG, GEH, GHE, HEG, HGE
$1,999.00 NYC NCY, YNC, YCN, CNY, CYN
$2,000.00 THK TKH, HTK, HKT, KTH, KHT
$2,016.00 TIS TSI, ITS, IST, STI, SIT
$2,100.00 TWC TCW, WTC, WCT, CTW, CWT
$2,500.00 TWH THW, WTH, WHT, HTW, HWT
$3,000.00 HEK HKE, EHK, EKH, KHE, KEH
$4,000.00 FRC FCR, RFC, RCF, CFR, CRF
$5,000.00 FVT FTV, VFT, VTF, TFV, TVF
$7,000.00 SVC SCV, VSC, VCS, CSV, CVS
$7,500.00 SFO SOF, FSO, FOS, OSF, OFS
$7,777.00 STN SNT, TSN, TNS, NST, NTS
$8,000.00 ETO EOT, TEO, TOE, OET, OTE
$8,888.00 EEE N/A
$9,000.00 NHK NKH, HNK, HKN, KNH, KHN
$9,999.00 NNK NKN, NNK, NKN, KNN, KNN
$10,000.00 TTO TOT, OTT
$11,000.00 ELI EIL, LEI, LIE, IEL, ILE
$12,000.00 TWS TSW, WTS, WST, STW, SWT
$12,500.00 WFN WNF, FWN, FNW, NWF, NFW
$13,000.00 TTK TKT, KTT
$14,000.00 FRK FKR, RFK, RKF, KFR, KRF
$15,000.00 FHO FOH, HFO, HOF, OFH, OHF
$16,000.00 SXU SUX, XSU, XUS, USX, UXS
$17,777.00 SVS VSS, SSV
$18,000.00 ETK EKT, TEK, TKE, KET, KTE
$19,999.00 TIN TNI, ITN, INT, NTI, NIT
$20,000.00 TKO TOK, KTO, KOT, OTK, OKT
$21,000.00 TKN TNK, KTN, KNT, NTK, NKT
$23,000.00 THH HTH, HHT
$24,000.00 TFK TKF, FTK, FKT, KTF, KFT
$25,000.00 TFO TOF, FTO, FOT, OTF, OFT
$30,000.00 TRO TOR, RTO, ROT, OTR, ORT
$35,000.00 TVO TOV, VTO, VOT, OTV, OVT
$40,000.00 FKO FOK, KFO, KOF, OFK, OKF
$45,000.00 FFO OFF, FFO
$50,000.00 FVO FOV, VFO, VOF, OFV, OVF
$55,000.00 EFI EIF, FEI, FIE, IEF, IFE
$55,555.00 FVF VFF, FFV
$60,000.00 SXO SOX, XSO, XOS, OSX, OXS
$70,000.00 SYO SOY, YSO, YOS, OSY, OYS
$75,000.00 SFG SGF, FSG, FGS, GSF, GFS
$77,777.00 SSS N/A
$88,888.00 ETE TEE, EET
$100,000.00 HUG HGU, UHG, UGH, GHU, GUH
$125,000.00 HTG HGT, THG, TGH, GHT, GTH
$130,000.00 HTY HYT, THY, TYH, YHT, YTH
$150,000.00 HFG HGF, FHG, FGH, GHF, GFH
$155,000.00 AFF AFF, FAF
$175,000.00 SFK SKF, FSK, FKS, KSF, KFS
$177,777.00 HSS SHS, SSH
$200,000.00 TUG TGU, UTG, UGT, GTU, GUT
$225,000.00 TCL TLC, CTL, CLT, LTC, LCT
$250,000.00 TWK TKW, WTK, WKT, KTW, KWT
$300,000.00 TER TRE, ETR, ERT, RTE, RET
$500,000.00 FUG FGU, UFG, UGF, GFU, GUF
$777,777.00 SSG SGS, GSS
$1,000,000.00 MIL MLI, IML, ILM, LMI, LIM
$2,000,000.00 TML TLM, MTL, MLT, LTM, LMT
$3,000,000.00 HML HLM, MHL, MLH, LHM, LMH
$4,000,000.00 ANC ACN, NAC, NCA, CAN, CNA
$5,000,000.00 FML FLM, MFL, MLF, LFM, LMF

Notes: There are additional codes/prizes located here.

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.