Prize Code Other Code Combinations
$1.00ONEOEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00TWOTOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00 THR TRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00FORFRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00FIVFVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00SIXSXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00SEVSVE, ESV, EVS, VSE, VES
$8.00 EGT ETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00NININN, NNI
$10.00TENTNE, ETN, ENT, NTE, NET
$12.00 TWV TVW, WTV, WVT, VTW, VWT
$13.00 TRN TNR, RTN, RNT, NTR, NRT
$14.00 FRN FNR, RFN, RNF, NFR, NRF
$15.00 FTN FNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$18.00 EGN ENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$19.00NTNNNT, TNN
$20.00TWNTNW, WTN, WNT, NTW, NWT
$24.00 TWF TFW, WTF, WFT, FTW, FWT
$25.00TYFTFY, YTF, YFT, FTY, FYT
$27.00 TYS TSY, YTS, YST, STY, SYT
$30.00 THY TYH, HTY, HYT, YTH, YHT
$35.00 THV TVH, HTV, HVT, VTH, VHT
$40.00 FRT FTR, RFT, RTF, TFR, TRF
$42.00 FWO FOW, WFO, WOF, OFW, OWF
$45.00 FRF FFR, RFF
$50.00FFYYFF, FYF
$50.00 FFT TFF, FTF
$60.00 SXY SYX, XSY, XYS, YSX, YXS
$65.00 SIF SFI, ISF, IFS, FSI, FIS
$75.00 SVF SFV, VSF, VFS, FSV, FVS
$90.00 NTY NYT, TNY, TYN, YNT, YTN
$100.00 HUN HNU, UHN, UNH, NHU, NUH
$125.00 HVY HYV, VHY, VYH, YHV, YVH
$150.00 HFY HYF, FHY, FYH, YHF, YFH
$200.00 TUN TNU, UTN, UNT, NTU, NUT
$250.00 TFV TVF, FTV, FVT, VTF, VFT
$300.00 THN TNH, HTN, HNT, NTH, NHT
$500.00 FUN FNU, UFN, UNF, NFU, NUF

Notes: Winning prize amounts above $599 have three random letters that do not form a word.

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.