Prize Code Other Code Combinations
$1.00 ONE OEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00 TWO TOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00 THR TRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00 FOR FRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00 FIV FVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00 SIX SXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00 SVN SNV, VSN, VNS, NSV, NVS
$8.00 EGT ETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00 NIN INN, NNI
$10.00 TEN TNE, ETN, ENT, NTE, NET
$11.00 ELV EVL, LEV, LVE, VEL, VLE
$12.00 TWL TLW, WTL, WLT, LTW, LWT
$13.00 TRT RTT, TTR
$14.00 FRN FNR, RFN, RNF, NFR, NRF
$15.00 FTN FNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$16.00 SXT STX, XST, XTS, TSX, TXS
$17.00 STN SNT, TSN, TNS, NST, NTS
$18.00 EGN ENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$19.00 NNT NTN, TNN
$20.00 TWN TNW, WTN, WNT, NTW, NWT
$21.00 TON TNO, OTN, ONT, NTO, NOT
$22.00 TWT TTW, WTT
$23.00 TWH THW, WTH, WHT, HTW, HWT
$24.00 TFR TRF, FTR, FRT, RTF, RFT
$25.00 TWF TFW, WTF, WFT, FTW, FWT
$26.00 TWX TXW, WTX, WXT, XTW, XWT
$27.00 TWS TSW, WTS, WST, STW, SWT
$28.00 TWE TEW, WTE, WET, ETW, EWT
$29.00 TYN TNY, YTN, YNT, NTY, NYT
$30.00 TRY TYR, RTY, RYT, YTR, YRT
$31.00 TTO TOT, OTT
$32.00 TRW TWR, RTW, RWT, WTR, WRT
$33.00 TYH THY, YTH, YHT, HTY, HYT
$34.00 TTF TFT, FTT
$35.00 TTV TVT, VTT
$36.00 TRX TXR, RTX, RXT, XTR, XRT
$37.00 TRV TVR, RTV, RVT, VTR, VRT
$38.00 TRE TER, RTE, RET, ETR, ERT
$39.00 TRN TNR, RTN, RNT, NTR, NRT
$40.00 FRY FYR, RFY, RYF, YFR, YRF
$41.00 FYO FOY, YFO, YOF, OFY, OYF
$42.00 FYW FWY, YFW, YWF, WFY, WYF
$43.00 FRH FHR, RFH, RHF, HFR, HRF
$44.00 FYF FFY, YFF
$45.00 FYV FVY, YFV, YVF, VFY, VYF
$46.00 FYX FXY, YFX, YXF, XFY, XYF
$47.00 FYS FSY, YFS, YSF, SFY, SYF
$48.00 FYE FEY, YFE, YEF, EFY, EYF
$49.00 FYN FNY, YFN, YNF, NFY, NYF
$50.00 FTY FYT, TFY, TYF, YFT, YTF

Notes: Codes only apply to prize amounts up to $50.

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.